Sliderafbeelding Accountant in Business

Accountant in business

een betaalbare interne accountant voor MKB familiebedrijven.

Over ons

Accountants in business hebben de overstap gemaakt van een commercieel accountantskantoor naar het bedrijfsleven waar ze werken als interne CFO/COO in het management team. Intern werkt toch beter dan extern en daarom werken sinds 2016 meer accountants bij bedrijven dan bij accountantskantoren.

Onze missie is familiebedrijven in het MKB versterken met een parttime accountant in business die betaalt wordt uit het budget voor de externe accountant. Uw management team wordt zonder meerkosten intern versterkt en hiermee wordt een basis gelegd voor verdere waardecreatie van uw familiebedrijf.

Naast het versterken van MKB familiebedrijven zetten we onze competenties en kennis ook maatschappelijk in voor stichtingen, verenigingen en startups, zoals:

Smaakparels

Wij ondersteunen de stichting Top van Limburg door de rol van voorzitter op ons te nemen en de uitvoeringsorganisatie Smaakparels in haar ontwikkeling te begeleiden. Smaakparels is een samenwerkingsverband van 30 bedrijven in de Top van Limburg.

Chi Centrum

Als kwartiermaker ontwikkelen wij een centrum voor complementaire geneeskunde in het Rijk van Nijmegen.Holistisch behandelen is maatwerk en zeker ook mensenwerk en door samen te werken in een organisatie worden betere resultaten voor de zorgvrager behaalt.

Sliderafbeelding Accountant in Business

Neem nu contact met ons op voor meer informatie!