Sliderafbeelding Accountant in Business

Accountant in business

een betaalbare interne accountant voor MKB familiebedrijven.

Over ons

Wij zijn accountants die de overstap hebben gemaakt van een commercieel accountantskantoor naar een accountant in business. Een accountant in business werkt als CFO/COO in het management team van bedrijven aan het ondernemersbelang binnen de (wettelijke) kaders van integriteit en objectiviteit. Meer dan 9.000 accountants hebben deze overstap naar (middel)grote ondernemingen al gemaakt omdat ze graag direct meewerken aan groei en succes van ondernemingen. Onze missie is het management van familiebedrijven in het MKB versterken met een accountant in business die betaalt wordt uit het budget voor de externe accountant.

Waarom? Ondernemers die verantwoordelijk zijn voor continuïteit en succes van het familiebedrijf willen het bedrijf altijd intern met eigen betrokken medewerkers versterken zodat continuïteit, groei en succes geborgd is. Elk MKB ondernemer wil een professionele CFO naast zich hebben en onze missie is dit mogelijk te maken.

Hoe? De overstap van extern naar intern levert grote efficiency- en ook prijsvoordelen op. Door deze voordelen en betrokkenheid is een parttime CFO betaalbaar.

Naast het versterken van MKB familiebedrijven willen we onze ondernemende competenties en kennis ook maatschappelijk inzetten voor stichtingen, verenigingen en startups, zoals:

Smaakparels

Wij ondersteunen de stichting Top van Limburg door de rol van voorzitter op ons te nemen en de uitvoeringsorganisatie Smaakparels in haar ontwikkeling te begeleiden. Smaakparels is een samenwerkingsverband van 30 bedrijven in de Top van Limburg.

Chi Centrum

Als kwartiermaker ontwikkelen wij een centrum voor complementaire geneeskunde in het Rijk van Nijmegen.Holistisch behandelen is maatwerk en zeker ook mensenwerk en door samen te werken in een organisatie worden betere resultaten voor de zorgvrager behaalt.

Sliderafbeelding Accountant in Business

Neem nu contact met ons op voor meer informatie!