Het beroep van accountant veranderd. Sinds 2016 werken meer accountants als CFO/COO in het management team van (middel)grote ondernemingen dan bij traditionele accountantskantoren. Onze missie is dat het MKB ook de voordelen ervaart van het werken met een interne accountant. Strategie, visie en timing is voor MKB ondernemingen steeds belangrijker voor succes en borgen van continuïteit en dat werkt veel beter met een interne betrokken financieel professional in uw MT.

Ons aanbod: zonder meerkosten wordt uw MKB familiebedrijf intern versterkt !

Ons doel is de wisseling van externe naar interne accountant budgetneutraal te realiseren, dus zonder meerkosten. Onze doelgroep zijn MKB familiebedrijven met een jaaromzet tot maximaal  € 12 miljoen. Een accountant in business is lid van uw management team, een teamplayer en daardoor direct betrokken bij groei en succes van het familiebedrijf. Door zijn interne betrokkenheid en ondernemende competenties voegt een accountant in business structureel meer waarde toe.

Extern accountant
Ondernemersbelang accountant

Beide accountants hebben dezelfde opleiding genoten en beiden zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Beiden vallen onder dezelfde Beroeps- en Gedragsregels die het kader vormen van integriteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid , vertrouwelijkheid en hebben ook dezelfde beroepseed afgelegd. Het grote verschil is dat een accountantskantoor controleert voor het publieke belang en een accountant in business werkt aan het ondernemersbelang.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie!