• Slimme en innovatieve familiebedrijven werken met een accountant in business. Van extern naar intern.

    Onze doelgroep zijn MKB familiebedrijven die vrijgesteld zijn van controle van de jaarrekening conform BW2 titel 9. Wij werken als intern verbonden accountant actief mee aan het succes van uw bedrijf door het vertalen van debet en credit naar de kasstroom gerichte taal van de ondernemer, stellen natuurlijk de … Lees meer

    Slimme en innovatieve familiebedrijven werken met een accountant in business. Van extern naar intern.
  • Voordelen door samenwerking met AIB

    Intern financieel beheer is toch veel beter dan extern! Wij versterken uw team in plaats van controle op uw team en werken aan continuïteit en succes. Interne “wekelijkse” controle is efficiënter  dan “jaarlijkse” externe controle. Het werk van de externe accountant en de interne controller wordt … Lees meer

    Voordelen door samenwerking met AIB